RDA bijgevoegd aan Belastingplan 2012

Om de aftrek te kunnen laten plaatsvinden is een RDA-beschikking van het Agentschap NL nodig. Agentschap NL bepaalt daarin de hoogte van de kosten van en investeringen in S&O. De beschikking behelst ook het percentage van dat bedrag dat als aftrekpost in mindering op de winst kan worden aangebracht. Het RDA-percentage voor 2012 bedraagt waarschijnlijk 40%.