Kunnen uw klanten de rekening wel betalen?

Voordat u in zee gaat met een nieuwe klant of een grote opdracht aanneemt, is het goed van tevoren te weten of er een kans bestaat dat de rekening niet betaald zal worden. Zeker in tijden waarin het economisch niet meezit, zit u daar niet op te wachten. Hoe sluit u dit risico zoveel mogelijk uit?

De nadelige gevolgen van niet-betaalde facturen liggen voor de hand. Als u uw geld niet krijgt, bestaat de kans dat u op een gegeven moment niet meer aan uw eigen financiële verplichtingen kunt voldoen. Het voortbestaan van uw bedrijf kan dus in gevaar komen.

Uit de Conjunctuurenquête (COEN) van het CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW blijkt dat toenemende debiteurenrisico's een van de grootste financiële belemmeringen voor ondernemers zijn »

Hoe komt u erachter of een bedrijf goed van betalen is?
Er zijn verschillende mogelijkheden om een beeld te krijgen van de kredietwaardigheid en het betalingsgedrag van bedrijven.

- Zelf informatie verzamelen
Ga op internet de reputatie van een bedrijf of ondernemer na. Hoe wordt er over de onderneming of de eigenaar gesproken in social media of weblogs?  

Tip: Controleer bij de Kamer van Koophandel of de contactpersoon bij een opdrachtgever bevoegd is om te tekenen.

- Bedrijfsrapporten opvragen
Schakel een externe partij in om een bedrijfsrapport over de kredietwaardigheid en het betalingsgedrag van een klant op te vragen. Afhankelijk van het geldbedrag of investering dat met het aangaan van een zakelijke relatie of overeenkomst gemoeid is – hoe hoog is het kredietrisico? - kunt u  beknopte of meer uitgebreide bedrijfsinformatie opvragen.

Bij beknopte bedrijfsinformatie kunt u denken aan gegevens over het betaalgedrag en de bedrijfsleiding. Ook het betaalgedrag van de bestuurders en aandeelhouders wordt meegenomen.

Meer uitgebreide rapportages bevatten gegevens van onder meer het CBS en het Kadaster, risicoanalyses en expertadviezen om hogere kredietrisico's te kunnen beoordelen. 

Bron: De Zaak

Tags: rekening, factuur, betalen, betalingsgedrag, risico, financieel, rapport, incasso