Kleine MKB'er innoveert

Innovatie is belangrijk als je als bedrijf wilt overleven dan wel wilt groeien. Innoveren is ook vaak een vast onderdeel van de bedrijfsstrategie, vooral bij kleine ondernemers. Uit recent onderzoek van Panteia/EIM blijkt dat twee derde van de MKB’ers die innoveren hiervoor een samenwerking aangaan met andere bedrijven, zo bericht BusinessCompleet.

De onderzoekers maken onderscheid tussen verschillende groepen MKB’ers: microbedrijf (0-10 personeelsleden), kleinbedrijf (10-50 personeelsleden) en middenbedrijf (50-250 personeelsleden). In de manier van omgaan met innovaties blijken er nogal wat verschillen tussen de bedrijfsgroottes.

Uitbesteden R&D
De onderzoekers: “Ondernemers in het micro- en het kleinbedrijf besteden vaker geregistreerd intellectueel eigendom in licentievorm uit aan andere bedrijven dan ondernemers in het middenbedrijf. Ondernemers in het micro- en kleinbedrijf besteden ook vaker hun R&D-werkzaamheden uit dan ondernemers in het middenbedrijf. MKB-ondernemers in het klein- en middenbedrijf hebben vaker licenties van andere partijen dan ondernemers in het microbedrijf.”

Zakelijke dienstverlening
Een kwart van de MKB-ondernemers is een ‘actieve innovator’, aldus de samenstellers. Een ondernemer is volgens de opstellers een ‘actieve innovator’ als ‘hij of zij gedurende de afgelopen drie jaar ten minste één innovatie geïmplementeerd heeft én continu vernieuwen een vast onderdeel van de bedrijfsstrategie is’.

Bijna twee derde van alle ‘actieve innovatoren’ heeft een bedrijf met minder dan tien werkzame personen. De handel en zakelijke dienstverlening kennen de meeste actieve innovatoren.

Bron: de Ondernemer

Tags: Innovatie, innoveren, ondernemen, mkb, uitvinders, nieuw, ontwikkelen