Factureren in 2013

De regels waaraan een btw-factuur moet voldoen, zijn per 1 januari 2013 gewijzigd. Wat moet je daarvan weten? Voldoen je facturen aan de nieuwe eisen?

 Nieuwe factureringsregels. Sinds 1 januari 2013 gelden er in de hele EU nieuwe factureringsregels. In Nederland liepen we al op deze Europese regelgeving vooruit, dus waarschijnlijk voldoen je facturen al aan de nieuwe eisen.

 Tip. Mocht je je facturen willen aanpassen, houd dan ook direct rekening met de vermelding van het IBAN (International Bank Account Number) dat vanaf 1 februari 2014 gebruikt wordt. Meer informatie hierover vind je op http://www.overopiban.nl/bedrijven

 

Vereenvoudigde factuur. Als het factuurbedrag (inclusief btw) niet hoger is dan € 100,-, mag je voortaan werken met een vereenvoudigde factuur. Ook als de factuur een correctiefactuur is (een creditfactuur) die wijzigingen aanbrengt in de oorspronkelijke factuur en daar uitdrukkelijk naar verwijst, volstaat een vereenvoudigde factuur.

Op een vereenvoudigde factuur moeten in ieder geval worden vermeld:

  • de factuurdatum;
  • de naw-gegevens van de ondernemer die de prestatie verricht;
  • de aard van de geleverde goederen of verrichte diensten;
  • het te betalen btw-bedrag; en
  • in geval van een correctiefactuur: een verwijzing naar de oorspronkelijke factuur.

 

Bewaarplicht. Je bent verplicht alle facturen die je verstuurt of ontvangt, in je administratie te bewaren. Je bewaart de facturen in de vorm waarin je ze heeft verstuurd of ontvangen. Digitale facturen druk je dus niet af, maar sla je digitaal op. Je moet de facturen 7 jaar bewaren. Facturen die betrekking hebben op onroerende zaken moet je 10 jaar bewaren.