Checklist e-factureren voor zzp en mkb

divclassNodeDescriptionpstylemargin0cm0cm0ptDeStichtingWaarborgE-facturerenheefteenchecklistE-facturerenontwikkeldvoorondermeerzzpersenmkbersdieaandeslagwillenmete-facturerenMetdechecklistkunnenorganisatiesofpersonengemakkelijkzelfbeoordelenhoezetenopzichtevanelektronischfacturerenstaanpdivdivclassNodeBodypstylemargin0cm0cm0ptOpdewebsitestrongahrefhttpwwwchecklistefacturerennltargetblankwwwchecklistefacturerennlastrongkandebezoekerzelfeenselectiemakenuitveertienbeschikbareonderwerpenzoalspulliE-facturerendebasisHoekijktdebelastingdiensttegene-facturerenaanliliInhoudduidelijkenbegrijpelijklsquoBegrijptdeklantonzefactuureigenlijkwelrsquoliliArchiverenlsquoHoevoorkomikdigitaledementiersquoliliControleerbaarheidwaarborgenlsquoHoevoldoeikaandecontrole-voorwaardenrsquoliliAdoptielsquoHoegaanzoveelmogelijkvanmijnklantenakkoordrsquoliliAcquisitiefraudelsquoVoorkomdatuonterechtfacturenbetaaldrsquoliulpstylemargin0cm0cm0ptbrDaarnaastisopdewebsiteeenaantalselectiesvoorgeprogrammeerdgebaseerdopdoelgroepzzpermkberuitbestedenvane-facturerenenopthemaverzendenontvangengestructureerdgegevensuitwisselenfiscalecontroleprocessenppstylemargin0cm0cm0ptnbspppstylemargin0cm0cm10ptstrongSnellebeoordelingstrongppstylemargin0cm0cm0ptPeronderwerpkandeorganisatiebeoordelenofzeaandecriteriavoldoetofnietZowordtmeteenduidelijkwaaraanmennogaandachtkanofmoetbestedenMetdescoresperonderwerpkanmenvervolgensaandeslagomdefacturatiefiscaalencommunicatiefaantepassenOpdezemanierkaneenorganisatieinkortetijdbeoordeleninhoeverrezeklaarisvoorelektronischfacturerenDekomendeperiodewordennogmeeronderwerpenaandeChecklistE-facturerentoegevoegdzoalsbetalenbetaaldkrijgenenooklsquoimplementatiersquopdiv