Ondernemers van de toekomst opgelet: razendsnel reactievermogen vereist!

4 businessmodellen die toekomst hebben:

Er werd door de expertgroep Business Models onderzocht of de businessmodellen een directe relatie met consumenten hebben in drie specifieke sectoren: retail, reizen en financiële producten. Er zijn vier basis businessmodellen uit het onderzoek naar voren gekomen: Market Place, Generic Reseller, Specialist Reseller en Brand Direct-to-consumer. Deze vier modellen kunnen en móeten onderling verschoven en gecombineerd worden, benadrukt de expertgroep. Het succes zal worden bepaald juist door die lenigheid.

Een belangrijke voor het samenkomen van vraag en aanbod is de Market Place. Dit is vooral door het internet alleen maar gegroeid en zal blijven groeien. Buiten dat peer-to-peer commerce hieraan bijdraagt, sluiten ook de kleine retailers zich steeds vaker aan bij de Market Place om gevonden te worden door hun doelgroep.

Dat het Generic Reseller model vooral voor grote internationale spelers aantrekkelijk wordt, komt door het internet waar elke speler een potentieel oneindig assortiment kan aanbieden. Met hun slagkracht zullen zij de (laagste) inkoopprijs voor hun klanten bepalen. Daarnaast wordt er door de expertgroep ook plaats voorzien voor de echte onderscheidende ‘local heroes’. Hoe analoger het product (`het goedkope medicijn werkt helemaal analoog aan de duurdere variant’), des te groter het bestaansrecht voor plaatselijke spelers.

De Specialist Reseller focust zich op nichemarkten, heeft een hoge omloopsnelheid en een hoge mate van service-innovatie. De korte levenscyclus is kenmerkend bij dit model. Specialisten moeten op zoek naar nieuwe manieren om toegevoegde waarde te bieden, omdat de grote generieke resellers een steeds breder en dieper assortiment gaan voeren. Hoewel specialistische kennis belangrijk is en blijft, ontstaan er daarnaast ook veel gemakservices die zich richten op de bovenkant van de markt.  

Een model dat sterk in opkomst is, is het vierde model Brand Direct-to-comsumer. Direct verkopen aan de eindconsument door de producent. Die extra service waarmee het merk zich onderscheidt bij de klant moet dan wel geboden worden.

2014-02-18