Alsnog pensioen over je arbeidsverleden

Veel ondernemers hebben voorafgaand aan het starten van hun eigen onderneming eerst in loondienst gewerkt. Maar wist je dat deze oude dienstjaren je extra pensioen uit je BV kunnen opleveren? Hoe gaat dit in z’n werk?                                                                                                                                             

Extra pensioenopbouw

Door middel van een zogenaamde 'inkoop van oude dienstjaren' kan je BV aan je pensioen toezeggen over diensttijd die je hebt doorgebracht bij eerdere werkgevers. Het bij deze werkgevers opgebouwde pensioen moet dan wel worden 'ingebouwd' in je pensioenvoorziening. Omdat je salaris, en daarmee je pensioengrondslag, uit je BV waarschijnlijk een stuk hoger ligt dan tijdens je eerdere dienstbetrekkingen, kan een inkoop van oude dienstjaren leiden tot een flinke extra pensioenopbouw. En dus een aftrekpost voor je BV.

Voorwaarden

  • De inkoop van oude dienstjaren is alleen mogelijk voor dienstjaren die je hebt doorgebracht bij vorige werkgevers.
  • Voor de periode dat je als zelfstandig ondernemer voor de inkomstenbelasting (eenmanszaak, vennootschap onder firma) werkte, is dit niet mogelijk.
  • Daarnaast moet het gaan om dienstjaren van vóór 8 juli 1994. Vanaf dat moment is er namelijk een wettelijk recht op waardeoverdracht ingevoerd.
  • De mogelijkheid van een inkoop van oude dienstjaren moet verder opgenomen zijn in je pensioenbrief.

De Belastingdienst kijkt echter zeer nadrukkelijk naar de zakelijkheid van de inkoop. Dit komt er in de praktijk meestal op neer dat de extra pensioenlast als gevolg van de inkoop niet ineens mag worden genomen, maar moet worden uitgesmeerd over enkele jaren.

Het is raadzaam dit vooraf met de inspecteur af te stemmen. Duidelijk is in ieder geval dat als je ieder jaar één jaar inkoopt, er geen probleem met de zakelijkheid zal zijn.

Wil je dus overgaan tot een inkoop van oude dienstjaren, dan moet deze toezegging in een algemene vergadering van aandeelhouders worden gedaan. Wil je dit doen zonder vooroverleg met de Belastingdienst, dan is een zogenaamde 'glijclausule' ten aanzien van de zakelijkheid essentieel.