Aftrekbepaling deelnemingsrente versoepelt

De aftrekbeperking in het wetsvoorstel zal min of meer inhouden dat de renteaftrek van deelnemingsrente in beginsel intact zal blijven, maar dat een renteaftrekbeperking in werking zal treden wanneer er misbruik gemaakt wordt van de mogelijkheden.

Bij dergelijke wetsvoorstellen moet veel rekening gehouden worden met EU-richtlijnen. Het kan daarom nog wel even duren voordat het wetsvoorstel op tafel ligt.