Aandacht voor suppletie

Ondernemers die vóór 1 juni een suppletieaangifte hebben ingediend voor oude btw-schulden, worden door de fiscus soepel behandeld. Wat na die datum?

Versoepeling beleid. Onlangs kondigde de Belastingdienst een versoepeling aan van de boete die ‘standaard’ wordt opgelegd bij oude btw-schulden die wel op de balans staan, maar die niet eigener beweging worden afgedragen. Dat ‘soepeler’ beleid is per 1 juni beëindigd.

Boete bij ‘stilzitten’. Dat is echter geen reden om bij ontdekking van een verschil in afdracht helemaal niets te doen. Bij ‘stilzitten’ wordt namelijk, bij ontdekking door de Belastingdienst, een vergrijpboete opgelegd ter grootte van 100% van de niet-betaalde btw. Deze boete kan verlaagd worden tot 50% (als er sprake is van opzet), dan wel tot 25% (bij ‘grove’ schuld). Lager gaat de Belastingdienst in de praktijk niet!

Als dus achteraf blijkt dat je in de loop van het jaar de verschuldigde btw niet juist hebt aangegeven, ben je niet alleen verplicht om dat direct zelf te corrigeren, maar bespaar je ook een fikse boete.

Suppletieaangifte. Suppleren moet gebeuren via een apart formulier dat je kunt downloaden van de website van de Belastingdienst. Na invullen en printen moet het formulier per post worden verzonden. Je kunt ook gebruikmaken van het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst. Kleine correcties (van per saldo niet meer dan € 1.000,-) kun je in je eerstvolgende aangifte ‘verrekenen’.

Boete bij vrijwillige verbetering. Ondanks dat je zelf de correctie doorgeeft, kan de Belastingdienst je echter toch een boete opleggen. De boete bij eigen correctie is echter een stuk lager. Er is dan namelijk sprake van een verzuimboete, die 5% bedraagt van de alsnog te suppleren btw met een maximum van € 4.920,-

Het boeteregime kan schematisch als volgt worden weergegeven:

Boete wegens

Boete bij stilzitten

Na vrijwillige verbetering

‘Grove’ schuld:

25%

5% (max. € 4.920,-)*

Opzet:

50%

5% (max. € 4.920,-)*

Recidive binnen 5 jaar:

100%

5% (max. € 4.920,-)*

* Geen boete indien de nog af te dragen btw minder is dan 10% van het eerder aangegeven bedrag of minder dan € 20.000,-.