Wil je weten wat voor jou van toepassing is?
We helpen je graag verder

Het kabinet is op 17 maart tot een aantal maatregelen gekomen om de gevolgen van de Corona-crisis voor zzp´ers en MKB ondernemers op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat o.a. personeel doorbetaald kan worden, dat er een overbrugging is voor de aankomende maanden en dat er extra krediet mogelijkheden zijn. In deze blog zetten we alle maatregelen voor je op een rij. Ook lees je wat je als ondernemer moet doen om gebruik te maken van de maatregelen en hoe de bedrijfsadviseurs van oamkb je kunnen helpen.

Wil je meer informatie? De bedrijfsadviseurs van oamkb staan voor je klaar.


Onderstaand alle regelingen, getroffen op 17 maart, op een rij: 

Regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud 

Getroffen ondernemers met een verwachte omzetverlies van minimaal 20% (vanaf 1 maart) kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De tegemoetkoming geldt voor een periode van drie maanden, en kan éénmaal een periode van 3 maanden verlengd worden. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies en kan oplopen tot maximaal 90% van de loonsom. De aanvraag moet ingediend worden bij het UWV. Let op: de tegemoetkoming kan alleen aangevraagd worden als er géén personeel ontslagen wordt wegens economische redenen in de subsidieperiode.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud vervangt de regeling 

werktijdverkorting. Voor de regeling werktijdverkorting kunnen dan ook geen aanvragen meer gedaan worden. Reeds ingediende, nog niet behandelde aanvragen worden nu afgehandeld onder de nieuwe regeling. 

Regeling Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Om zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP´ers, te ondersteunen kan er de aankomende drie maanden aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud aangevraagd worden. De inkomensondersteuning is een aanvulling tot het sociaal minimum en hoeft niet terugbetaald te worden. Bij de aanvraag zal er geen vermogens- of partnertoets plaatsvinden. Naast de inkomensondersteuning is de regeling ook mogelijk voor een bedrijfslening, tegen een verlaagd rentepercentage. De regeling loopt via de gemeenten. 

Regeling uitstel betaling belasting

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen.

Verlaging voorlopige aanslag 2020

Wilt je jouw voorlopige aanslag inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting of DGA-inkomen verlagen voor 2020 i.v.m. lagere winstverwachting? Neem dan contact op met jouw oamkb adviseur. Hij kan de wijziging snel digitaal indienen. Eventueel al betaalde bedragen over 2020 ontvangt je dan terug.

Definitieve aanslag 2019 of 2018

Nadat er aangifte 2018 of 2019 is gedaan en je een aanslag hebt ontvangen, kunnen wij de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Dit kan zowel voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en loonheffing. Neem als je bijzonder uitstel van betaling wenst, contact op met jouw oamkb adviseur. Hij kan je informeren over de voorwaarden. Deze aanvraag gaat per post en reactie kan dus wat langer duren.

Verder verlaagt de Belastingdienst tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente naar 0,01%.

Regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Voor het verkrijgen van leningen en bankgaranties kunnen ondernemers gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het garantieplafond wordt van 400 miljoen euro verhoogd naar 1,5 miljard euro. Met de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling worden MKB ondernemers en grote ondernemingen geholpen door middel van een 50% garantie op leningen en garanties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Om in aanmerking te komen voor de regeling kun je je melden bij je kredietverstrekker. Hier kan de oamkb adviseur je in bijstaan. 

Regeling Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits 

Kleine en startende ondernemers, die via de bank moeilijk een financiering krijgen, kunnen gefinancierd worden door microkredietenverstrekker Qredits. Er is een tijdelijke regeling geopend door Qredits; voor getroffen kleine en startende ondernemers wordt uitstel van aflossing, voor de duur van 6 maanden met een verlaagde rente van 2%, aangeboden. Voor de regeling heeft het kabinet maximaal 6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Om in aanmerking te komen voor de regeling kun je je melden bij de kredietverstrekker Qredits. Hier kan de oamkb adviseur je in bijstaan. 

Regeling Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven

Het kabinet staat borg voor de kredieten van agrarisch ondernemer, d.m.v. regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). De regeling gaat spoedig van start. 

Overleg staking toeristenbelasting 

Het kabinet heeft aangekondigd in overleg te treden met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Er zal gekeken worden naar de mogelijkheden om (voorlopige) lokale aanslagen stop te zetten en de reeds opgelegde aanslagen aan ondernemers in te trekken. Dit zal met name gelden voor de toeristenbelasting. 

Regeling Compensatie getroffen sectoren

De Corona-crisis heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld de horecabranche en reisbranche. De verwachting is dat het omzetverlies moeilijk ingehaald kan worden nadat de Corona-crisis achter de rug is. Het kabinet gaat daarom passende compensatieregeling uitwerken. 

De adviseurs van oamkb staan je graag bij in deze moeilijke tijd. Neem snel contact op en kijk wat wij voor je kunnen betekenen.

Update 19 Maart 2020

Meest recentHoe creëer je marktwaarde?Fiets van de ZaakCreatieve ideeën van ondernemers met moedElektrische auto van de zaakAuto van de ZaakTerug in de tijd

Vaker goede info en leuke ondernemersberichten?