Wil je weten wat voor jou van toepassing is?
We helpen je graag verder

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een Europese wetgeving die de privacy van burgers in de EU beschermd. Bedrijven en instanties moeten zich houden aan strenge regels wat betreft de persoonlijke gegevens die ze registreren. Dit heeft gevolgen voor alle sectoren, met maar name in de zorg heeft de AVG wetgeving flinke impact. Inmiddels zijn de mogelijke boetes bekend die bij overtreding kunnen worden toegekend. Op deze pagina kun je een samenvatting vinden van dit beleid.

Voorkom sancties, houd je aan de regels van de AVG. Bespreek dit met jouw lokale OAMKB bedrijfsadviseur.
 


Autoriteit Persoonsgegevens

De AP heeft op 14 maart 2019 het AVG boetebeleid openbaar gemaakt. De inhoud wijkt niet veel af van wat al eerder bekend was. Daarnaast kwam ook het boetebeleid m.b.t. andere wetten aan bod waaronder de Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens, en de Wet Politiegegevens.

Indeling in categorieën

Er zijn vier categorieën bepaald voor de boetes met ieder een eigen begrenzing:

Categorie I: basisboete van € 100.000,- met begrenzing tussen € 0,- en € 200.000,-
Categorie II: basisboete van € 310.000,- met begrenzing tussen €120,- en € 500.000,-
Categorie III: basisboete van € 525.000,- met begrenzing tussen € 300.000,- en € 750.000,-
Categorie IV: basisboete van € 725.000,- met begrenzing tussen € 450.000,- en € 1.000.000,-

Het lijkt erop dat overtredingen als gevolg van administratieve fouten in een lagere categorie vallen dan ernstige overtredingen. Wanneer de ondernemer niet meewerkt zal hier ook een fikse boete op komen te staan. Het is van belang om ook gegevens die voor statistische doeleinden gebruikt worden goed te beschermen. De overwegingen die gehanteerd worden zijn:

 1. Aard, ernst en duur van de inbreuk.
 2. Genomen maatregelen om schade te beperken.
 3. Eerder gemaakte inbreuken.
 4. Samenwerken met de toezichthouder.
 5. Of de verantwoordelijke partij voor de verwerking gecertificeerd is.


AVG beleid samengevat:

 • Er geldt een basisboete voor het specifieke artikel dat wordt overtreden met een begrenzing.
 • Op basis van de specifieke omstandigheden wordt bepaald of de basisboete van toepassing is of een andere boete binnen de begrenzing.
 • Wanneer hier niet het gewenste resultaat uit voortvloeit is het mogelijk een boete uit een hogere of lagere categorie op te leggen.
 • In het geval van herhaling wordt de opgelegde straf met vijftig procent verhoogd.
 • Wanneer de partij die een boete krijgt opgelegd niet over voldoende middelen beschikt, is het mogelijk dat de boete verlaagd wordt.
 • Wanneer er meer boetes worden uitgevaardigd zal het wettelijke maximum niet overschreden worden.

Zorg ervoor dat de data binnen je onderneming of praktijk in de zorg veilig wordt opgeslagen, ook wanneer dit extern gebeurt. Maak bij inbreuk direct melding en werk mee met de toezichthouder om boetes te voorkomen of om deze zo laag mogelijk te houden.

De AVG privacywetgeving heeft impact op alle ondernemers, informeer bij OAMKB naar de gevolgen voor jouw bedrijf of praktijk.

Meest recentTerug in de tijd

Vaker goede info en leuke ondernemersberichten?