Wil je weten wat voor jou van toepassing is?
We helpen je graag verder

Als er handen tekort komen binnen de onderneming wordt het tijd om extra werknemers in te schakelen. Ga je de overstap maken van een eenmanszaak naar MKB’er, of heb je al meer ervaring met ondernemen als werkgever? Zelfs bedrijven met behoorlijk wat personeel in dienst hebben regelmatig de contracten met medewerkers niet goed op orde. Dit zijn de drie meest voorkomende fouten in een arbeidscontract.

Voorkomen is beter dan genezen, zorg er daarom voor dat jouw arbeidscontracten kloppen. Neem contact op met het lokale OAMKB bedrijfsadvieskantoor voor meer informatie.


1. Snuffelen aan elkaar

De welbekende proeftijd is een periode dat werkgever en werknemer elkaar beter leren kennen, een veilige buffer waarin je als werkgever niet direct vast zit aan een nieuw personeelslid. Toch klopt de vermelding van proeftijd in een contract lang niet altijd. Zo bestaat er geen proeftijd in een arbeidscontract van minder dan zes maanden. Als dat toch in het contract staat is dit niet geldig. Terwijl je als werkgever denkt de samenwerking met deze medewerker tijdens de proeftijd direct te kunnen beëindigen, moet je deze werknemer ofwel aanhouden, een andere overeenkomst sluiten of een officiële ontslagprocedure doorlopen. Dat kost tijd en geld. Een arbeidscontract aanbieden voor zeven maanden en daarvan één maand proeftijd in opnemen is wel toegestaan, en dat kan je veel problemen besparen. 

Dus; wil je gebruik maken van proeftijd? Zorg dan voor een contractduur voor minimaal 7 maanden. De proeftijd mag 1 maand zijn bij een tijdelijk arbeidscontract van meer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar. In sommige sectoren zijn in de CAO andere afspraken gemaakt. De proeftijd kan maximaal 2 maanden duren bij een vast dienstverband of een tijdelijk arbeidscontract voor 2 jaar of langer.

2. Werken voor de concurrent

Concurrentiebeding komt in menig arbeidscontract voor, toch is het standaard niet toegestaan in een tijdelijk contract. Alleen wanneer er een ‘zwaarwegend bedrijfsbelang’ speelt is het wel toegestaan deze clausule op te nemen. Dit belang moet voorzien zijn van een heldere motivatie en een duidelijke omschrijving. Dit belang moet van toepassing zijn wanneer het arbeidscontract tot stand komt en wanneer het ten einde is. Wanneer dit het geval is zul je dit heel duidelijk moeten verantwoorden in de overeenkomst. Als je dit nalaat mag de werknemer alsnog overstappen naar een concurrerende werkgever inclusief alle kennis en expertise. 

Dus; als je toch een concurrentiebeding wilt overeenkomen in een tijdelijk contract dien je dit zorgvuldig te formuleren, anders geldt het niet.

3. Verdubbelaar bij opzeggen

Standaard is de opzegtermijn één maand, tenzij in een sectorspecifieke CAO anders is bepaald. Het is mogelijk om een langere termijn overeen te komen. Hierbij geldt dat een verlengde opzegtermijn voor de werknemer verdubbeld moet worden voor de werkgever. Dat komt er dus op neer dat bij twee maanden opzegtermijn voor de werknemer er een termijn van vier maanden in het arbeidscontract opgenomen wordt voor de werkgever. Wanneer dit niet juist in het contract wordt opgenomen zal automatisch de wettelijke opzegtermijn van één maand van toepassing zijn. Wanneer het moeite gaat kosten om binnen een maand een nieuw personeelslid in dienst te nemen en in te werken kan dit een probleem zijn.

Dus; wanneer je behoefte hebt aan een langere opzegtermijn zul je hiervoor de juiste formule moeten hanteren in het arbeidscontract.

Heb je twijfels of jouw standaard arbeidscontract klopt? Laat de OAMKB bedrijfsadviseur deze contracten doorlichten op mogelijk kleine fouten die later voor grote problemen kunnen zorgen.

Meest recentOnbelaste bonus tot 2.400,- voor werknemers en DGAKleine ondernemers krijgen het makkelijker door verhoogde grens BTW vrijstellingPas contracten aan voor 1 januari 2020Dankzij KOR geen BTW aangifte meer indienenIn de VOF of maatschap winstverdeling wijzigen heeft gevolgen voor de overdrachtsbelastingTerug in de tijd

Vaker goede info en leuke ondernemersberichten?